Studenci I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia (po uzgodnieniu tematu z przyszłym Promotorem pracy) proszeni są o potwierdzenie wybranego tematu pracy magisterskiej w sekretariacie Katedry (A-0, wys. parter, pok. 3 – do dnia 12.05.2017 r.).

Studenci VI semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (po uzgodnieniu tematu z przyszłym Opiekunem projektu) proszeni są o potwierdzenie wybranego tematu projektu inżynierskiego w sekretariacie Katedry (A-0, wys. parter, pok. 3 – do dnia 15.05.2017 r.).