Engineering Geology

1. Informatyczny System Monitorowania Obwałowań przeciwpowodziowych

ismop

 

 

 

http://www.ismop.edu.pl

 

2. Projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”

1