Aktualności

Sukces mgr inż. Jacka Stanisza
II Warsztaty Geologii Inżynierskiej
Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Robertowi Dudzie
Sukces
Kierownika Katedry

VII Konferencja Naukowa „Modelowanie Przepływu” – podsumowanie

Powitanie prof. Kajetana d’Obyrna

Nagroda „As Polskiej Hydrogeologii” dla dr inż. Ewy Kret

VII Konferencja Naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”

Jubileusz WGGiOŚ
Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY AGH 2015
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”
VI Konferencja Naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”