Akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne

Laboratorium hydrogeochemiczne Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH wykonuje badania chemiczne wód. Od 14 czerwca 2009 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji — Certyfikat nr AB 1050.

W laboratorium zatrudniony jest kompetentny personel, uczestniczący regularnie w konferencjach, sympozjach i szkoleniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. udział wraz z referatami w sympozjach Eurachem — 2008, czy szkolenie w firmie PerkinElmer w Seer Green, Wielka Brytania — 2002).

LaboCertyfikatratorium wykonywało badania realizowane przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dwóch międzynarodowych projektach w ramach 5 i 6 programu ramowego Unii Europejskiej: BASELINE (Natural Baseline Quality in European Aquifers. a Basis for Aquifer Management V PR UE. Contract BASELINE No EVK1-CT-1999 00006, 2000–2003) oraz BRIDGE (Background criteria for the identification of groundwater thresholds. VI PR UE. Contract BRIDGE No SSPI-2004 00 6538, 2005–2006). W latach 2009-2011, w ramach 7 programu ramowego UE Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej realizowała projekt Unii Europejskiej GENESIS (Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundater Directive. Contract GENESIS No: 226536).

O kompetencjach laboratorium świadczą również pozytywne wyniki badań międzylaboratoryjnych, w których regularnie uczestniczy.

Zakres akredytacji AB1050

Personel Laboratorium

  • Wydziałowy koordynator ds. Laboratorium hydrogeochemicznego: dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
  • Kierownik laboratorium: prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa
  • Kierownik techniczny: mgr inż. Wiesław Knap
  • Kierownik ds. jakości: dr Katarzyna Wątor
  • Pobór próbek: dr Katarzyna Wątor, dr inż. Robert Zdechlik, mgr inż. Piotr Rusiniak, mgr inż. Anna Mika
  • Analitycy: mgr inż. Wiesław Knap, dr Katarzyna Wątor, mgr inż. Piotr Rusiniak, mgr inż. Anna Mika

Kontakt

e-mail: lab_khgi@agh.edu.pl Tel. 12/617.24.28 Faks: 12/617.24.27

IMGP4930   IMGP4921

IMGP4911   IMGP4903