Profesorowie

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH – Kierownik Katedry, Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH

dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina

prof. dr hab. inż. Jacek Motyka – emeryt

dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki – emeryt

prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa – emeryt

prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański – emeryt

dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. AGH – emeryt

dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH – emeryt