Kontakt

Dane teleadresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

www.khgi.agh.edu.pl


Kierownik Katedry

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH


Sekretariat

Dorota Chrząstek
Tel. 12/617.24.04

e-mail: khgi@agh.edu.pl


Laboratorium Hydrogeochemiczne

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa
Kierownik techniczny: dr Katarzyna Wątor
Tel. 12/617.24.28
Faks: 12/617.24.27
e-mail: lab_khgi@agh.edu.pl