Geologia inżynierska

  • Analiza stateczności zboczy
  • Badania geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego i masywów skalnych
  • Badania naturalnych i antropogenicznych procesów geodynamicznych
  • Badania właściwości fizyko-mechanicznych skał i gruntów
  • Modyfikowanie właściwości skał i gruntów naturalnych oraz antropogenicznych
  • Ocena górniczo-geologicznych warunków eksploatacji kopalin
  • Prognoza warunków geologiczno-inżynierskich terenu