mgr inż. Piotr Rusiniak

Kontakt Piotr Rusiniak

  • A0, pokój nr 017
  • rusiniak@agh.edu.pl

Obszar badań naukowych:

  • Statystyczna analiza danych hydrogeochemicznych
  • Analiza zmienności składu chemicznego wód
  • Wody lecznicze
  • Hydrogeochemia wód termalnych
  • Kontrola jakości w badaniach laboratoryjnych
  • Specjacje chemiczne, analiza specjacyjna

Dydaktyka:

  • Gruntoznawstwo
  • Metody statystyczne w hydrogeologii stosowanej, geologii inżynierskiej i geotechnice