Studia I-go stopnia (stacjonarne)

Dynamika wód podziemnych I  GGiOŚ – 4 GG + 4 IŚ

Geologia inzynierska – L(II)

Geologia inżynierska CP co 2 tyg – L(VI)

Geologia inżynierska CP co 2 tyg – Z(V)

Geologia inżynierska ROZDZIELONE WYKŁADY – Z(III)

Geotechnika – L(VI)

Gospodarka wodna i ochrona wód – GGiOŚ – 3 IŚ

Gospodarka wodna – GGiOŚ – 2IŚ

Gruntoznawstwo WYKŁAD  co 2 tyg. – Z(V)

Gruntoznawstwo WYKŁAD CO 2 TYG. -Z (III)

Gruntoznawstwo WYKŁAD I CA co 2 tyg. – Z(V)

Hydrogeochemia I – GGiOŚ – 4 GG + 4 IŚ

Hydrogeochemia – GGiOŚ – 2OŚ

Hydrogeologia górnicza – GGiOŚ – 3 GG

Hydrogeologia i geologia inżynierska (1/2) – GGiOŚ – 2 GF

Hydrogeologia i geologia inżynierska – L (IV)

Hydrogeologia regionalna I – GGiOŚ – 4 GG + 4 IŚ

Hydrogeologia – GGiOŚ – 2 EŹE

Hydrogeologia – GGiOŚ – 2 GiG

Hydrogeologia – GGiOŚ – 2IŚ

Hydrogeologia – GGiOŚ – 2OŚ

Hydrologia inżynierska – GGiOŚ – 1 IŚ

Hydrologia inżynierska – GGiOŚ – 1EŹE

Hydrologia – GGiOŚ – 1 OŚ

Mechanika gruntów – L(VI)

Ochrona i monitoring wód – GGiOŚ – 4 OŚ

Podstawy mechaniki gruntów – L(VI)

Procesy geologiczno – inżynierskie – Z(VII)

Proj. i dok. prac geol.- inż. – L(VI)

Remediacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych – GGiOŚ – 2IŚ

Seminarium dyplomowe (inżynierskie) – GGiOŚ – 4 GG+IŚ+OŚ

Zajęcia ter. z hydr.stosowanej i geotech. – L(VI)

Zajęcia ter.z geotech. środ.i ochr. wód – L(VI)

Zajęcia terenowe z hydrogeologii i geol.-inż. – L(VI)