e-h

Engineering geology – L(III)

Geotechnika – L(I)

Geotechnika w ochronie środowiska – Z(II)

GIS w gospodarce wodnej i hydrogeologii – GGiOŚ – 2 HGI

GIS w gospodarce wodnej i ochronie wód – GGiOŚ – 2 HSGS

GIS w gospodarce wodnej i ochronie wód – GGiOŚ – 2 OSWG

Gospodarka wodna – GGiOŚ – 2 OSWG

Gruntoznawstwo techniczne – L(I)

Gruntoznawstwo techniczne – L(I)

Hydrogeochemia – GGiOŚ – 2 GI

Hydrogeochemia wód kopalnianych – GGiOŚ – 1 HGI

Hydrogeochemia wód zanieczyszczonych – GGiOŚ – 2 OSWG

Hydrogeologia regionalna i kartografia hydrog. – GGiOŚ – 1 HSGS