m-p

Mechanika skał – L(I)

Mechanika skał – Z(II)

Metody analityczne w badaniu jakości wód – GGiOŚ – 1 OSWG

Metody geoinżynieryjne w ochronie środow. – Z(II)

Metody statystyczne geol. – inż. – Z(II)

Metody statystyczne w hyd. st.,  geol. – inż. i geot – L(I)

Metody statystyczne w hydrogeol. stos., geol.inż – GGiOŚ – 1 HSGS

Metody statystyczne w hydrogeologii – GGiOŚ – 2 HGI

Metodyka poboru próbek wody – GGiOŚ – 1 OSWG

Migracja zanieczyszczeń organicznych w środ. – GGiOŚ – 1 OSWG

Mining and the Environment – GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie hydrogeochemiczne interakcji woda-skała – GGiOŚ – 2 HSGS

Modelowanie hydrogeologiczne – GGiOŚ – 1 HSGS

Modelowanie hydrogeologiczne w ochronie wód – GGiOŚ – 1 OSWG

Modelowanie migracji wód w strefie aeracji – GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym – GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych – GGiOŚ – 2 HSGS

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych – GGiOŚ – 2 OSWG

Modelowanie procesów hydrogeochemicznych – GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie transportu zanieczyszczeń w strefie aeracji – GGiOŚ – 2 OSWG

Modelowanie w geologii inżynierskiej – L(I)

Nowoczesne metody badania składu chemiczn. – GGiOŚ – 1 HGI

Ocena stanu wód – GGiOŚ – 2 OSŚ

Ochrona ekosystemów zależnych od wód powdzi – GGiOŚ – 2 OSWG

Ochrona wód podziemnych – GGiOŚ – 1 HGI

Ochrona wód podziemnych – GGiOŚ – 1 OSWG

Oczyszczanie i uzdatnianie wód – GGiOŚ – 2 HSGS

Oddziaływanie antropogeniczne na wody podziemne i metody przeciwdziałania – GGiOŚ – 2 HSGS

Ogniska zanieczyszczeń środowiska wodnego – GGiOŚ – 1 OSWG

Pierwiastki śladowe w środowisku wodnym – GGiOŚ – 2 OSWG

Podstawy geotechniki środowiska – L(I)

Praktyczne aspekty geologii inżynierskiej – L(III)

Projektowanie i interpretacja próbnych pompowań – GGiOŚ – 1 HGI

Projektowanie i interpretacja próbnych pompowań – GGiOŚ – 2 GI

Projektowanie i Interpretacja wyników próbnych pompowań – GGiOŚ – 1 HSGS

Przepływ wody i zanieczyszcz. w strefie aeracji – GGiOŚ – 1 HGI