m-p

Mechanika skał - L(I)

Mechanika skał - Z(II)

Metody analityczne w badaniu jakości wód - GGiOŚ – 1 OSWG

Metody geoinżynieryjne w ochronie środow. – Z(II)

Metody statystyczne geol. – inż. - Z(II)

Metody statystyczne w hyd. st.,  geol. – inż. i geot - L(I)

Metody statystyczne w hydrogeol. stos., geol.inż - GGiOŚ – 1 HSGS

Metody statystyczne w hydrogeologii – GGiOŚ – 2 HGI

Metodyka poboru próbek wody - GGiOŚ – 1 OSWG

Migracja zanieczyszczeń organicznych w środ. – GGiOŚ – 1 OSWG

Mining and the Environment - GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie hydrogeochemiczne interakcji woda-skała - GGiOŚ – 2 HSGS

Modelowanie hydrogeologiczne - GGiOŚ – 1 HSGS

Modelowanie hydrogeologiczne w ochronie wód - GGiOŚ – 1 OSWG

Modelowanie migracji wód w strefie aeracji – GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym – GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych - GGiOŚ – 2 HSGS

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych – GGiOŚ – 2 OSWG

Modelowanie procesów hydrogeochemicznych - GGiOŚ – 2 HGI

Modelowanie transportu zanieczyszczeń w strefie aeracji - GGiOŚ – 2 OSWG

Modelowanie w geologii inżynierskiej – L(I)

Nowoczesne metody badania składu chemiczn. - GGiOŚ – 1 HGI

Ocena stanu wód - GGiOŚ – 2 OSŚ

Ochrona ekosystemów zależnych od wód powdzi - GGiOŚ – 2 OSWG

Ochrona wód podziemnych - GGiOŚ – 1 HGI

Ochrona wód podziemnych - GGiOŚ – 1 OSWG

Oczyszczanie i uzdatnianie wód - GGiOŚ – 2 HSGS

Oddziaływanie antropogeniczne na wody podziemne i metody przeciwdziałania - GGiOŚ – 2 HSGS

Ogniska zanieczyszczeń środowiska wodnego – GGiOŚ – 1 OSWG

Pierwiastki śladowe w środowisku wodnym – GGiOŚ – 2 OSWG

Podstawy geotechniki środowiska - L(I)

Praktyczne aspekty geologii inżynierskiej - L(III)

Projektowanie i interpretacja próbnych pompowań – GGiOŚ – 1 HGI

Projektowanie i interpretacja próbnych pompowań – GGiOŚ – 2 GI

Projektowanie i Interpretacja wyników próbnych pompowań – GGiOŚ – 1 HSGS

Przepływ wody i zanieczyszcz. w strefie aeracji - GGiOŚ – 1 HGI