r-u

Reakcje utleniania i redukcji w środowisku wodnym – GGiOŚ – 2 OSWG

Remediation technologies for contaminated soil and groundwater – GGiOŚ – 2 OSWG

Remediation technologies for contaminated soil and groundwater – GGiOŚ – 2 HSGS

Seminarium dyplomowe (magisterskie) – GGiOŚ – 2 HGI

Seminarium dyplomowe (magisterskie) – GGiOŚ – 2 HSGS

Seminarium dyplomowe (magisterskie) – GGiOŚ – 2 OSWG

Seminarium dyplomowe – L(III)

Skażenia i ochrona wód – GGiOŚ – 1 OSŚ

Systemy jakości w laboratorium hydrogeochemicznym – GGiOŚ – 2 OSWG

Techniki izolacji środow. wodno-gruntowego – GGiOŚ – 1 GI

Techniki izolacji środow. wodno-gruntowego – GGiOŚ – 1 HGI

Techniki izolacji środow. wodno-gruntowego – GGiOŚ – 1 OSWG

Techniki modyfikacji ośr. gruntowo-skalnego – Z(II)