r-u

Reakcje utleniania i redukcji w środowisku wodnym – GGiOŚ – 2 OSWG

Remediation technologies for contaminated soil and groundwater - GGiOŚ – 2 OSWG

Remediation technologies for contaminated soil and groundwater - GGiOŚ – 2 HSGS

Seminarium dyplomowe (magisterskie) - GGiOŚ – 2 HGI

Seminarium dyplomowe (magisterskie) - GGiOŚ – 2 HSGS

Seminarium dyplomowe (magisterskie) - GGiOŚ – 2 OSWG

Seminarium dyplomowe - L(III)

Skażenia i ochrona wód - GGiOŚ – 1 OSŚ

Systemy jakości w laboratorium hydrogeochemicznym - GGiOŚ – 2 OSWG

Techniki izolacji środow. wodno-gruntowego – GGiOŚ – 1 GI

Techniki izolacji środow. wodno-gruntowego – GGiOŚ – 1 HGI

Techniki izolacji środow. wodno-gruntowego – GGiOŚ – 1 OSWG

Techniki modyfikacji ośr. gruntowo-skalnego – Z(II)