w-z

Wody mineralne, lecznicze i termalne – GGiOŚ – 2 HGI

Wody mineralne, lecznicze i termalne – GGiOŚ – 2 OSWG

Wody termalne, mineralne i lecznicze – GGiOŚ – 1 HSGS

Wplyw górnictwa na środowisko gruntowe – Z(II)

Wplyw górnictwa na środowisko gruntowe – Z(II)

Wpływ górnictwa na ośrodek gruntowy – Z(II)

Wpływ górnictwa na środowisko wodne – GGiOŚ – 2 GI

Wyznaczanie parametrów migracji zanieczysz. – GGiOŚ – 1 OSWG

Zaawansowanie modelowanie hydrogeologiczne – GGiOŚ – 1 HGI

Zajecia terenowe z hydrogeologii stosowanej – GGiOŚ – 1 HGI

Zajecia terenowe z ochrony środ wod-grunt – GGiOŚ – 1 HSGS

Zajęcia terenowe z geotechniki – L(I)

Zajęcia terenowe z ochrony środ. Wod-grun – L(I)

Zajęcia terenowe z ochrony wód – GGiOŚ – 1 OSWG

Zarządzanie jakością w monitoringu wód podziemnych – GGiOŚ – 2 HSGS

Zastosowanie metod izotopowych w hydrogeologii – GGiOŚ – 2 HGI