Tematy prac magisterskich

UWAGA!

Studenci I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia (po uzgodnieniu tematu z przyszłym Promotorem pracy) proszeni są o potwierdzenie wybranego tematu pracy magisterskiej w sekretariacie Katedry (A-0, wys. parter, pok. 3 – do dnia 30.04.2018 r.).

Kraków, 27.03.2018 r.