UWAGA!

Studenci I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia
(po uzgodnieniu tematu z przyszłym Promotorem pracy) 
należy (OBOWIĄZKOWO !) potwierdzić
wybrany temat pracy magisterskiej w sekretariacie Katedry (A-0, wys. parter, pok. 3)
do dnia 17.05.2019 r.

Kraków, 24.04.2019 r.

Tematy prac magisterskich