Tematy projektów inżynierskich

UWAGA!

Studenci VI semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (po uzgodnieniu tematu z przyszłym Opiekunem projektu) proszeni są o potwierdzenie wybranego tematu projektu inżynierskiego w sekretariacie Katedry (A-0, wys. parter, pok. 3 – do dnia 30.05.2018 r.).

Kraków, 25.04.2018 r.