UWAGA!

Studenci VI semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia
(po uzgodnieniu tematu z przyszłym Opiekunem projektu) należy (OBOWIĄZKOWO !) potwierdzić
wybrany temat pracy magisterskiej w sekretariacie Katedry (A-0, wys. parter, pok. 3) do dnia 17.05.2019 r.

Kraków, 24.04.2019 r.

Tematy projektów inżynierskich