Oferta studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wzbogaciła się o nowy zakres: „Metody rozpoznania i geoprzestrzenna integracja wyników badań podłoża budowlanego”. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz naszego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się także przedstawiciele jednostek administracji państwowej oraz przedsiębiorstw. Podstawą merytoryczną oferowanego programu studiów są „Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”, które zostały opracowane w ramach projektu RID – Rozwój Innowacji Drogowych „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, realizowanego w wyniku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie studiów podyplomowych: http://sprp.agh.edu.pl/.