W dniach 19 – 20 września 2019 odbyły się III Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Organizatorem wydarzenia była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH we współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki – Oddział Małopolski.

Celem III Warsztatów Geologii Inżynierskiej było omówienie najbardziej aktualnych tematów z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Była to również okazja do spotkań i wymiany doświadczeń przedstawicieli firm oraz instytucji naukowych, państwowych i samorządowych.

W trakcie sesji audytoryjnej poruszono kwestie związane z aspektami prawnymi w geologii inżynierskiej, omówiono wybrane metody badań oraz przedstawiono badania i interpretację ich wyników z wykorzystaniem sondowania CPTU. Uczestnicy III WGI mieli również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, które prowadzone były w trzech blokach:

– Badania podłoża gruntowego sondą statyczną CPTU – sprzęt, jakość, interpretacja. Szkolenie prowadzone przez firmę BAARS

– Metody wiercenia i poboru prób w badaniach geotechnicznych. Wykorzystanie otworu do prowadzenia monitoringu geotechnicznego. Szkolenie przeprowadzone przez firmę GEOD oraz GEOCORE

– Możliwości wykorzystania funkcjonalności portalu mapowego Geologia, aplikacji mobilnej GeoLOG oraz usług mapowych. Szkolenie prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach obchodów 100 LAT AGH a honorowy patronat nad Warsztatami objęli:

JM prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Sławomir Kmiecik, Dyrektor Departamentu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Dr Agnieszka Wójcik, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Dr hab. inż. Andrzej Gruchot, Przewodniczący Polskiego Komitetu Geotechniki, Oddział Małopolski

Szymon Piechowiak, Zastępca Dyrektora Biura Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom, Komitet Organizacyjny Warsztatów składa podziękowania za udział w tym wydarzeniu. Wierzymy, że było ono okazją do merytorycznej dyskusji na najbardziej aktualne tematy dotyczące geologii inżynierskiej.