W dniach 16-18.11.2014 r. w Ciechocinku odbędzie się VI Konferencja Naukowa pt. „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”. Konferencja poświęcona będzie problemom modelowania procesów filtracji, transportu masy i energii oraz modelowania hydrogeochemicznego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu modelowania procesów hydrogeologicznych, co zostanie zrealizowane poprzez warsztatowy charakter wydarzenia oraz możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć głównych ośrodków krajowych w tym zakresie.